GNP Energy -sähköfirma haastaa suuryritykset: uhka vai mahdollisuus kuluttajalle

Aloitetaan ensin tarkastelemalla Pohjoismaiden maakohtaisia eroja energiantuotannossa. Siitä päästään sitten sähkön hintaan ja alan kilpailutilanteeseen ja voidaan miettiä asiaa kuluttajan näkökulmasta.

Vaikka Pohjoismailla on paljon yhteistä, löytyy myös paljon eroja, kuten luonto, teollisuus, ilmasto ja topografia. Nämä eroavaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa tarvitaan ja mitkä edellytykset sen tuottamiseen kullakin Pohjoismaalla on.

Naapurimaidemme energiantuotanto

Länsinaapurissamme Ruotsissa on paljon vesi- ja ydinvoimaa. Sähkön tuotto perustuu vesivoimaan 47 %, ydinvoimaan 35 %, tuuleen 10 %, biomassaan 6 % ja loput 2 % jätteisiin. Lämpö tuotetaan suurimmaksi osaksi biomassalla, lämpöpumpuilla ja jätteillä.

Tanskassa puolet sähköstä saadaan polttoaineista: hiili 25 %, biomassa 12 %, kaasu 6 % ja jätteet 6 %. Toinen 50 % saadaan tuulesta. Tanskassa ydinvoima on lailla kielletty ja se selittääkin hiilivoiman määrän. Lämmöstä 40 % saadaan biomassasta, loput jätteistä, hiilestä ja kaasusta. Aurinkolämmönkin käyttö on kasvamassa.

Islannissa on paljon vesivoimaa ja geotermistä energiaa, joista se tuottaa kaiken lämpönsä ja sähkönsä. Norjassa taas on runsaasti sähkölämmitystä, mutta myös määräyksiä, joilla pyritään rajoittamaan suoran sähkölämmityksen käyttöä. Kaukolämmityksen ohella näin ollen myös lämpöpumppujen määrä on kasvussa. Vuoristoinen maa saa kaiken sähkönsä vesivoimasta ja sitä riittää myös vientiin. Öljyä ja kaasuahan heillä on yli omienkin tarpeiden.

Sähköntuotanto Suomessa

Suomi on Pohjoismaiden metsäisin maa. Jopa 12 % sähköstä on peräisin metsäbiomassasta – se onkin muuten maailmanennätys! Lopun sähkön Suomi saa ydinvoimasta 28 %, vesivoimasta 20 %, hiilestä 11 %, kaasusta 6 % ja tuulesta (3 %). Tuonnin osuus on 20 % ja se on Pohjoismaiden suurin lukema. Lämmitykseenhän me käytämme biomassaa, hiiltä, jätteitä ja kaasua.

Sähkön hinta Pohjoismaissa

Ilmaston vaikutus sähkön kulutukseen on helppo ymmärtää. Tanska sijaitsee huomattavasti Suomea lauhkeammalla vyöhykkeellä. Suurin osa ruotsalaisistakin asuu Suomen eteläpuolella. Suomalaiset tarvitsevat siksi enemmän lämmitystä kuin länsi- ja etelänaapurimme.

Sähkön hinta perustuu kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Sähkön hinta on usein vakioitu kuluttajalle ja sähkön todellinen, hyvin nopeasti vaihtuva hinta koskettaa ainoastaan sähköpörssin toimijoita.

Suurin vaikutus hinnanmuodostumiseen Pohjoismaissa on Nord Pool -sähköpörssillä. Normaalina vesivuotena Pohjoismaissa on tarpeeksi tuotantokapasiteettia sähkön kysynnän kattamiseen. Toisinaan joudutaan ottamaan käyttöön kalliimpaa tuotantokapasiteettia vaativia kivihiiltä, öljyä ja maakaasua. Kun näitä käytetään sähköntuotantoon, siitä seuraa sähkön hinnan nouseminen. Hinnan nousua on ajanut kulutuksen voimakas kasvu viime vuosina sekä se, ettei tuotantokapasiteetti ole kasvanut kysynnän mukaan.

Sähköfirmojen kilpailutilanne

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla toimii vain muutamia muita selvästi isompia yrityksiä. Ruotsin kilpailuviraston mukaan olisi helpotettava kilpailijoiden markkinoille pääsyä. Jotta sähkön hinta pysyisi kohtuullisena olisi tärkeää, että markkinat olisivat mahdollisimman kilpailulliset. Eettinen kuluttaja kilpailuttaakin sähkösopimuksensa ja suosii pienempiä sähköyrityksiä suurten, tunnettujen nimien sijaan.

GNP Energy on yksi näistä suuryritysten haastajista ja heidän Suomen yksikkönsä sijaitsee Vantaalla. Internetin ihmemaa kertoo, että yrityksellä on Suomessa vain yhdeksän työntekijää. Mielenkiintoista!

Tarkastelllaanpa, mitä muuta tietoa löytyy tästä pienestä sähköfirmasta. Ainakin heillä on Instagram-sivut osoitteessa instagram.com/gnpenergy. Instan kautta pääsee heidän suomenkielisille nettisivuilleen (valitsemalla ensin kotisivulta oikean kielen), jossa he tähdentävät olevansa juurikin suuryritysten haastaja. GNP Energialla ei myöskään näytä olevan kunnallista tai valtiollista omistajaa. Tästä heille plussaa.

Tutkitaanpa kuitenkin vielä vähän lisää tämän yrityksen taustoja. Osoitteesta about.me/gnp.energy löytyy lisätietoa englanninkielellä. Kertovat vapaasti suomennettuna toimivansa Pohjoismaissa ja olevansa yksityisomistuksessa. Hinnatkin vaikuttavat kilpailukykyisiltä. Palataksemme otsikkoon, GNP Energy on varmasti kuluttajalle nimenomaan mahdollisuus. Kannattaa siis tsekata hinnat ja kilpailuttaa oma sähkösopimus. Eipä siinä ainakaan mitään menetä.

Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *